printlogo


کد خبر: 174372تاریخ: 1396/1/31 00:00
عضو هیأت رئیسه شورای شهر با اشاره به گزارش دولت:
کوتاهی 5 وزارتخانه در حادثه پلاسکو

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران گفت: براساس گزارش دولت، مسؤولیت شهرداری در حادثه پلاسکو کمتر از ۱۷ درصد بوده است و ۵ وزارتخانه و نهاد دیگر در اعمال وظایف نظارتی و اجرایی خود قصور کرده‌اند. به گزارش فارس، محسن پیرهادی، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران، درباره گزارش حادثه پلاسکو گفت: مجموعه بررسی‌های انجام شده درباره حادثه پلاسکو از سوی نهادهای مختلف نشان داد به‌رغم اتهامات جریان‌های سیاسی به نهادهایی مانند شهرداری، این مجموعه تنها مقصر حادثه پلاسکو نبوده است، بلکه بسیاری از مسؤولیت‌های خود را استیفا کرده است. ما نیازمند بازنگری در کل ساختار بروکراسی و نظام اجرایی خود هستیم تا در چنین حوادث تلخی مسؤولیت نهادها و ارگان‌های مختلف روشن و شفاف باشد. وی افزود: متاسفانه ما از جهت تقنینی دچار ضعف هستیم و حتی دیدیم در گزارش ملی که دولت به دستور رئیس‌جمهور تهیه کرد، به مسؤولیت مشترک همه ارگان‌ها از جمله وزارتخانه‌های مختلف اشاره شد. وی ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت شهرداری همه بحران‌ها را کنترل کند اما قانون پشتیبان آن نباشد. بنابراین اگر انتظار داریم در بحران‌های پایتخت شهرداری همه مسؤولیت‌ها را برعهده گیرد و دولت هیچ مسؤولیتی نداشته باشد، باید متناسب با آن، اختیارات را نیز بازبینی و تعریف کنیم. در گزارش کمیته فنی شورا، وقتی حقوقدانان از جهات گوناگون قوانین ناظر به شهرداری را بررسی کردند، مشخص شد شهرداری راسا اختیار پلمب اماکن خطرناک را ندارد، اگر چه از آن انتظار می‌رود که با خطرات مشهود برخورد فوری کند. این خود یک تناقض است و ناشی از ضعف‌های نظام قانونگذاری ماست که در برخی قوانین، تناسب اختیارات و مسؤولیت‌ها و حقوق و تکالیف متعادل نیست. وی گفت: براساس گزارش دولت، مسؤولیت شهرداری در این حادثه کمتر از 17 درصد بوده است و 5 وزارتخانه و نهاد دیگر در اعمال وظایف نظارتی و اجرایی خود قصور کرده‌اند. این نوع مسؤولیت‌ها نیز غالبا تضامنی محسوب می‌شود و اگر در این زنجیره، یک حلقه وظایف خود را به درستی انجام ندهد، حلقه بعدی از کار بازمی‌ماند. پیرهادی ادامه داد: یعنی اگر در برابر اخطارهای شهرداری، دیگر نهادهای مسؤول به اعمال قانون بپردازند یا مالک نسبت به مخاطرات پیش‌رو حساسیتی نشان ندهد، این حلقه و زنجیره کامل نمی‌شود و جامعه احساس نخواهد کرد که تغییری در مدیریت بحران ایجاد شده است، کمااینکه فکر می‌کنم مدیریت بحران حادثه پلاسکو با دقت زیادی پیش رفت و هم شهرداری و هم شورای شهر، شبانه روز جلسات متعددی را با بهترین مدیران بحران برگزار کردند تا بتوانند به شکلی تخصصی حادثه را کنترل کنند. وی ادامه داد: امیدوارم مشروح این جلسات که با حضور متخصصان تراز اول برگزار شد، روزی منتشر شود تا همه ابعاد موضوع برای شهروندان روشن شود و در جریان آن ساعات ملتهب و تصمیمات اتخاذ شده قرار گیرند.
 


Page Generated in 0/0029 sec