printlogo


کد خبر: 191166تاریخ: 1397/1/29 00:00
تقوای آمریکایی
زهرا آراسته نیا

یک عده سرسپردند بر پای آمریکایی
تا واکنند شاید درهای آمریکایی
بر جام خنده‏هاشان اُفتاده بس ترک، حیف
تضمین نبود حرف همتای آمریکایی
‏پای برند باشد سَرمی‏برند اصلاً
تولید خود به پای کالای آمریکایی
هرجا ترور که دیدی فرزند این دوتا بود
مامان صهیونیست و بابای آمریکایی
‏بر بمب‏ها نوشته made in USA آن هم
با خط زشت اما خوانای آمریکایی
تا دیده فعل او را، کف کرده است شیطان!
همپای صدگناه است تقوای آمریکایی
 


Page Generated in 0/0032 sec