printlogo


کد خبر: 195368تاریخ: 1397/4/24 00:00
درخواست از شهرداری تهران

این روزها درِ خانه‌های اطراف میدان چهارصد دستگاه واقع در خیابان قانون غربی در منطقه 14 با تبلیغات غیرقانونی شهری مانند لوله بازکنی‌ها و تخلیه چاه‌ها پوشانده شده است و شرکت‌های متخلف با اسامی و شماره‌های گوناگون برچسب‌های تبلیغاتی خود را روی در و دیوار مردم نصب می‌کنند و به دلیل عدم برخورد با تخلف آشکار آنها از سوی شهرداری منطقه 14، نسبت به درج این برچسب‌ها هیچ ترس و دلهره‌ای ندارند و اقدام غیرقانونی خود را براحتی انجام می‌دهند. درِ خانه‌های اطراف میدان چهارصد دستگاه به وسیله این برچسب‌ها چهره نامناسبی گرفته است. از شهرداری منطقه 14 درخواست رسیدگی فوری به این موضوع را داریم.
جمعی از اهالی میدان چهارصد دستگاه
 


Page Generated in 0/0034 sec