printlogo


کد خبر: 198393تاریخ: 1397/6/19 00:00
آذربایجان‌غربی پایتخت صنایع‌دستی اصیل ایرانی

آذربایجان‌غربی به دلیل تنوع فرهنگی حاکم بر آن که ناشی از زندگی پیروان ادیان و مذاهب مختلف در این منطقه است در تولید انواع و اقسام صنایع‌دستی نیز از تنوع و تکثر زایدالوصفی برخوردار است، به طوری که عنوان پایتخت صنایع‌دستی اصیل ایرانی برازنده این استان است. به گزارش تسنیم از ارومیه، آذربایجان‌غربی با 967 کیلومتر مرز مشترک با 3 کشور جمهوری نخجوان، ترکیه و عراق، از تمدنی کهن، آثار تاریخی غنی و جاذبه‌های متعدد فرهنگی و طبیعی برخوردار است و همزمان ظرفیت‌های مغفول مانده‌ای در آن نهفته است که احیای هر کدام از آنها منجر به رشد توسعه این خطه از کشور می‌شود. در این میان تنوع صنایع‌دستی در این منطقه جزو ظرفیت‌هایی است که آنچنان که باید و شاید بدان توجه نشده است. فرش و گلیم آذربایجان‌غربی، صنایع کوزه‌گری و چرم‌سازی، ریزه‌کاری و نازک‌کاری و تولیدات متنوع صنایع چوبی ارومیه در کنار معرق‌کاری و انبوهی از دیگر رشته‌های صنایع‌دستی، این استان را جزو استان‌های بسیار غنی در این زمینه کرده است.


Page Generated in 0/0037 sec