printlogo


کد خبر: 199998تاریخ: 1397/7/19 00:00
مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان بهزیستی خبر داد
فعالیت غیرمجاز خانه‌های خلاقیت

گروه اجتماعی: مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور گفت: مهدهایی هستند که مجوزهای خاصی گرفته و از عنوان مهد سوءاستفاده می‌کنند و نباید، کودکان را از صبح تا عصر نگهداری کنند، چرا که حتی بیمه حوادث هم ندارند.
 محمد نفریه در ارتباط با فعالیت مهدهای غیرمجاز، به فارس گفت: مهدهایی که بر سردر خود تابلویی آبی‌رنگ با نشان بهزیستی داشته، شماره پیامک بهزیستی روی آن نصب است و شماره شناسه دارد از جمله مهدهای مجاز معرفی می‌شوند و در مقابل مهدهایی هم هستند که مجوزهای خاص دیگری گرفته و از عنوان مهد سوءاستفاده می‌کنند. وی ادامه داد: به طور مثال مهدهایی که مدرک آموزش زبان انگلیسی، فرانسه و... را می‌گیرند اما عملکردی مشابه  دیگر مهدهای کودک‌ دارند و کودکان را از 7 صبح تا ساعت 17 نگهداری می‌کنند، در حالی که نباید این گونه باشد. نفریه گفت: عناوین گوناگونی مانند خانه خلاقیت، خانه اسباب‌بازی، خانه زبان یا حتی خانه‌هایی که تحت عنوان کانون پرورش و فکری فعالیت می‌کنند یا خانه‌هایی که زیر نظر شهرداری‌ها برپا می‌شوند هیچ کدام مجوز فعالیت به عنوان مهدکودک را ندارند و باید از بهزیستی مجوز بگیرند. وی گفت: این‌گونه مهدهایی که عناوین مشابه دارند به دلیل اینکه برنامه‌های آموزشی خاصی برگزار نمی‌کنند، در نتیجه شهریه بالایی هم نمی‌گیرند و خانواده‌ها به این دلیل ترغیب می‌شوند کودکان‌شان را به آنها بسپارند در حالی که باید والدین دقت کنند جایی مهد محسوب می‌شود که زیرنظر بهزیستی باشد. نفریه ضمن تأکید دوباره بر دقت والدین برای فرستادن کودکان‌شان به مهدهای مجاز، گفت: هرگونه مشاهده تخلف در مهدهای مجاز و غیرمجاز قابل پیگیری است و والدین یا مربیان می‌توانند با شماره پیامک 3000012333 شکایات خود را گزارش دهند.
 


Page Generated in 0/0028 sec