printlogo


کد خبر: 201433تاریخ: 1397/8/20 00:00
غلامحسین کرباسچی:
انتخاب ۵ نامزد شهرداری سیاسی است

شهردار اسبق تهران با بیان اینکه انتخاب ۵نامزد شهرداری تهران سیاسی است، گفت: همه سیاسی هستند، تعارف نداریم، نحوه انتخاب و نوع برخورد سیاسی است. غلامحسین کرباسچی درباره گزینه‌های شهرداری تهران به فارس گفت: قصد ندارم درباره گزینه‌ها صحبت کنم اما توصیه ما به شورا این است که تلاش کنند افراد کارآمد و آشنا به موضوعات شهری انتخاب شوند و این حرف‌ها بیش از 10بار زده شده است. وی درباره انتخاب ۵ گزینه شهرداری تهران گفت: همه سیاسی هستند، تعارف نداریم. افرادی که انتخاب می‌شوند، نوع انتخاب و نوع برخوردها سیاسی است. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: در مجموع فکر می‌کردیم اگر روزی محسن هاشمی وارد شهرداری شود به دلیل سابقه آشنایی با مسائل شهری و مدیریت شهری گزینه بهتری بود. حال اعضا تصمیم گرفتند از داخل شورا کسی خارج نشود، اینکه چقدر این موضوع درست است نمی‌دانم اما من  این موضوع را قبول ندارم؛ اینکه نگذاریم یک نفر از شورا خارج شود تا فرد دیگری با یک گرایش سیاسی گوناگون وارد شورا شود، درست نیست اما در نهایت تصمیم شوراست و باید به نظر شورا احترام گذاشت. به گفته کرباسچی، شورای شهر تهران فرصتی نزدیک به یک سال و نیم را از دست داده و از آغاز با وجود اینکه شعار آن شفافیت بوده اما بر این اساس عمل نکرده است.
 


Page Generated in 0/0036 sec