printlogo


کد خبر: 210233تاریخ: 1398/3/19 00:00
بیمه رایگان گروه‌های نیازمند هدفمند می‌شود

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران بر لزوم هدفمند شدن بیمه رایگان به سمت افراد نیازمند تاکید کرد و گفت: اینکه افراد متمول از بیمه همگانی رایگان برخوردار هستند، مشکلی است که باید برطرف شود. طاهر موهبتی در جلسه ویدئوکنفرانس با مدیران استانی سازمان متبوع خود که با موضوع استقرار سامانه الکترونیک برگزار شد، گفت: باید شرایط از سوی ارائه‌دهنده و خریدار خدمت به نحوی باشد که بین پرداخت و کیفیت ارائه خدمات سلامت، رابطه معناداری وجود داشته باشد تا از این طریق رضایتمندی مردم بویژه در بیمارستان‌ها را افزایش دهیم. وی بر حمایت بیمه سلامت از اقشار نیازمند جامعه تاکید کرد و افزود: پوشش بیمه‌ای بحث جدی است و باید توسعه یابد. در این راستا هدفمند کردن بیمه رایگان به سمت گروه‌های نیازمند امر مهمی است که باید جدی گرفته شود، به نحوی که اگر نیازمندی احصا شد از کمک و بیمه کردن او دریغ نکنیم اما اینکه افراد متمول نیز از بیمه همگانی رایگان برخوردار هستند، مشکلی است که باید برطرف شود و در این راستا قرار است ارزیابی وسیع انجام شود تا تنها افراد نیازمند تحت پوشش و حمایت قرار گیرند. وی، الکترونیکی شدن فرآیندها را اولویت اول و خط قرمز سازمان بیمه سلامت ایران دانست و گفت: نداشتن‌ آی‌تی همانند نداشتن رادار برای خلبان است. به دلیل اهمیت موضوع، معاونتی تحت عنوان معاونت ‌آی‌تی تشکیل شد تا با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، در استان‌ها نیز اقداماتی از جمله نسخه‌نویسی الکترونیک و رسیدگی الکترونیک به اسناد بیمارستان‌ها به طور مشترک و کشوری توسعه یابد.


Page Generated in 0/0035 sec