printlogo


کد خبر: 210278تاریخ: 1398/3/20 00:00
نسخه سینمایی «حجاب، راه رستگاری» ساخته می‌شود

«شهریار بحرانی» نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون، با اشاره به پخش نسخه سینمایی مستند «حجاب، راه رستگاری» گفت: سریال مفهومی «حجاب، راه رستگاری» سریالی 20 قسمتی است اما با کمی تغییرات در مفاهیم، که در سریال جایی نداشت، به این نتیجه رسیدیم باید نسخه سینمایی از آن سریال به‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌ آید که بتواند برای نیازمندان به معارف قرآنی در جامعه امروز بحث حجاب و بیان شجره این بحث قرآنی که زیرشاخه‌های خاص خود را در این بحث دارد، مورد استفاده باشد یعنی مفاهیم اصلی و مفاهیمی که بدنه حساب می‌شوند و همچنین مفاهیم در شاخه‌های فرعی‌تر را در بر بگیرد. به همین دلیل ما از همان ابتدا و در کنار ساخت سریال، به تولید مستندی مفهومی- سینمایی اقدام کردیم. آنچه در نسخه سینمایی تولید شده همان مفاهیم قرآنی را دارد اما به نوعی طراحی شده که مفاهیم شجره‌ای را  بیان کند.


Page Generated in 0/0039 sec