printlogo


کد خبر: 210309تاریخ: 1398/3/21 00:00
با کارتخوان تلاش کنید!

  الگوریتم دریافت کارنامه دانش‌آموز
0-شروع
1-کارت بکشید!
2-اگر فرزندتان در مدرسه خصوصی تحصیل می‌کند به 12 بروید ولی اگر دانش‌آموز مدرسه دولتی است ادامه دهید.
3-به مدرسه بروید.
4-به طبقه دوم بروید.
5-در میان شلوغی‌ها پوز را پیدا کنید و به یک بروید (اگر برای بار چندم است که به این‌جا آمده‌اید ادامه دهید یا به یک بازگردید)
6-اگر وضعیت تحصیلی فرزندتان «نیاز   به تلاش» بیشتر دارد به شماره یک بروید و بیشتر تلاش کنید. این کار را می‌توانید تا تبدیل وضعیت به «خوب» یا «خیلی خوب» هم ادامه دهید.
7-به صورت داوطلبانه برای راه‌اندازی کارهای فرهنگی مدرسه و آب‌خوری جدید کمک کنید و یک سری به «یک» بزنید.
8-مدیر: «گدا‌بازی در نیاورید» و به یک بروید.
9-اگر کارنامه در دستان شماست سعی کنید با عجله خود را به در خروج برسانید اگرنه به یک بروید.
10- اگر بابا/مامان مدرسه هم برای باز کردن در مقاومت کرد به شماره یک بروید و سریع به همین‌جا بازگردید.
11-احتمالا باز هم در را باز نمی‌کند، مبلغی را به صورت نقدی، عیدی بدهید.
12-پایان.


Page Generated in 0/0033 sec