printlogo


کد خبر: 212126تاریخ: 1398/5/10 00:00
تغییر در مدیریت سینماهای حوزه هنری

با پایان 2 دوره مأموریت محمود کاظمی در مؤسسه «بهمن سبز»، سیدمصطفی حسینی به عنوان مدیرعامل جایگزین او شد. حسینی پیش از این، مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان بود که مدیریت تعدادی از سینماهای موفق حوزه هنری را برعهده داشته است. مؤسسه «بهمن سبز» زیر مجموعه حوزه هنری و صاحب ۱۱۱ سالن در سراسر ایران است.
 


Page Generated in 0/0034 sec