printlogo


کد خبر: 215184تاریخ: 1398/10/24 00:00
سونوگرافی در بیمارستان‌های دولتی رایگان شد

دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه وجه بابت انجام سونوگرافی توسط متخصصان زنان را در بیمارستان‌های دولتی ممنوع کرد. به گزارش فارس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره انجام سونوگرافی توسط متخصصان زنان در بیمارستان‌های دولتی رأی جدیدی صادر کرد. این رأی نیز بر اساس طرح شکایتی بوده که در آن تأکید شده معاونت درمان وزارت بهداشت انجام سونوگرافی را صرفا در بیمارستان‌های دانشگاهی و با اخذ تعرفه هیأت وزیران برای بخش دولتی و مصوبه شورای عالی بیمه مجاز دانسته بود بنابراین متخصصان زنان و زایمان شاغل در تهران و کلانشهرها و مراکز استان و شهرهای دارای دانشگاه- دانشکده علوم پزشکی و سایر شهرهای واجد متخصصان رادیولوژی از انجام سونوگرافی منع و در صورت انجام از اخذ و حق تعرفه و هزینه به هر عنوان ممنوع اعلام کرده و استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصان زنان و زایمان واجد شرایط در مطب به عنوان ابزار کمک تشخیصی در حیطه تخصص و بدون اخذ وجه مجاز دانسته است.

Page Generated in 0/0034 sec