printlogo


کد خبر: 215196تاریخ: 1398/10/24 00:00
قوه‌قضائیه همراه با وزارت امور خارجه گریبان ترامپ را می‌گیرد

رئیس قوه‌قضائیه اظهار داشت: قطعا اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی قابل تعقیب است و مجامع حقوقی جهان باید این نقض آشکار قوانین بین‌المللی را فریاد بزنند. آیت‌الله رئیسی افزود: این موضوع حتما در ستاد حقوق بشر با همکاری وزارت امور خارجه و سایر بخش‌ها دنبال می‌شود و باید گریبان رئیس‌جمهور آمریکا را به عنوان متهم ردیف اول بگیریم و تحت تعقیب باشد.

Page Generated in 0/0039 sec