printlogo


کد خبر: 216374تاریخ: 1398/11/24 00:00
دستاوردهای ما را انکار نکنید!

با اینکه رژیم پهلوی به دست بعضی‌ها که بازهم بعضی‌ها به آن می‌گویند مردم، سرنگون، نابود و اصلا محو شد اما دستاوردهایی داشت که همین بعضی‌ها می‌خواهند آن را انکار کنند یا می‌خواهند بگویند کار خودمان است نه کار خودشان!
یکی از دستاوردهای مهم و کلیدی عدالت و برابری میان مرد و زن بود. یعنی پوشش مرد و زن باید یکی باشد و مردها به خاطر اینکه این همه سال آزاد بودند و زن‌ها آزاد نبودند باید مدتی کلاه می‌گذاشتند تا عدالت برقرار شود و حداقل جگر پاره‌پاره شده زنان ملت کمی جلا یابد و خنک شود.
دستاورد دیگر این رژیم مهندسی ژنتیک بود به طوری که مردم بحرین با اینکه بعضی‌ها مرد بودند برای آزمایش و برای پیشرفت میهن زن شدند. این تغییر ژنتیکی به حدی خوب و دقیق انجام شد که بحرین کلا شوهر داده شد.
دیگر دستاورد که از نوع پزشکی بود مربوط به دکتر احمدی بود که کسانی را که زیاد درد داشتند با آمپول هوا می‌زد تا با این کار آخر عمری هم کمتر درد بکشند و هم هوایی خورده باشند. همیشه دعای باقی‌ماندگان مرحومان هم برای دکتر دعا می‌کردند چون نگذاشت زیاد درد بکشند.
دستاورد دیگر مانور ساواک بود. این مانور فقط می‌خواست به آنهایی که در آنور آب برای خودشان سازمان سیا و موساد و... زده‌اند بگوید زکی! و نگذارد کسی در خانه‌اش که حتی اگر کسی نبود جرأت کند به شاه بگوید دماغش بزرگ است.

Page Generated in 0/0032 sec