printlogo


کد خبر: 222554تاریخ: 1399/5/11 00:00
«مردگان راوی» در بازار نشر

داستان بلند «مردگان راوی» نوشته مریم ساحلی توسط انتشارات نیستان منتشر و راهی بازار نشر شد. به گزارش مهر، داستان «مردگان راوی» از زبان مردگان روایت می‌شود. به ‌عبارت دیگر، راویان این‌ قصه کسانی هستند که از این ‌جهان رفته‌اند و از زاویه خود به زندگی آدم‌های زنده نگاه می‌کنند. روایت «مردگان راوی» از زاویه افرادی است که اهل روایت در ماضی بعید هستند. روایت این ‌قصه در زمان و جایی از گذشته شروع شده و در همان گذشته نیز به پایان رسیده است. نویسنده این ‌کتاب در قید روایت نبوده و برای داستانش راوی خاصی انتخاب کرده که به‌ طور متناوب دست به داستان‌گریزی می‌زند. این ‌کتاب با ۹۶ صفحه و قیمت ۲۲ هزار تومان منتشر شده است.

Page Generated in 0/0036 sec