printlogo


کد خبر: 232006تاریخ: 1400/1/19 00:00
یک گزارش جنایی
محرمانه

از: معاون اول رئیس جمهور
به: خود رئیس جمهور
پیوست: نیاز شد اضافه کنین
موضوع:
متهم ساعت 5صبح روز جمعه نانچیکو به دست قصد ورود به کشور را داشته و پشت درِ کشور ایستاده و هی هل می‌دهد. از او فشار و از ما فشار. وی که زور زدن را بی‌فایده می‌بیند تصمیم می‌گیرد از درز‌های در عبور کند که خوشبختانه با تدبیر ما و تشکیل قرارگاه ساماندهی درزگیر، درزگیر گران شده و وی به دلیل حجم زیادش نتوانسته از زیر در رد شود. 
ما به تنهایی زور زده و با قرمزشدن‌های مکرر پوست اجازه ندادیم قحطی وارد کشور شود. 
وی طبق اقرارهای اولیه مدعی است ما جرزنی کرده‌ایم، شستش از زیر در رد شده و تقاضای ویدئو چک کرده است.
طبق تحقیقاتِ چهره به چهره به عمل آمده ادعاهای وی کذب بوده چرا که با تدابیر ما اولاً مردم هنوز زنده‌اند و می‌توانند در صف‌های مختلف بایستند. ثانیاً با وجود ایستادن در صف‌های طولانی، قوز در آورده اما هنوز نفس می‌کشند. ثالثاً زیر بار سنگین زندگی خم شده اما هنوز چهارستون بدن‌شان سالم است. رابعاً ما هنوز می‌توانیم جوجه بخوریم.

Page Generated in 0/0044 sec