عبور بورس از رکورد 5/1 میلیون واحد با رشد 65 هزار واحدی
شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته با رشد 64 هزار و 911 واحدی به رکورد جدید یک میلیون و 546 هزار و 850 واحد رسید. شاخص کل هموزن هم با رشد 18 هزار و 288 واحدی به 453 هزار و 40 واحد افزایش یافت. در جریان معاملات دیروز، 5 میلیارد و 800 میلیون سهم به ارزش بیش از 10هزار میلیارد تومان معامله شد. ارزش کل بازار سرمایه در پایان معاملات دیروز به رقم 5 هزار و 700 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.