ارائه کارت دوچرخه اشتراکی رایگان به دانش‌آموزان
مدیر توسعه حمل‌و‌نقل پاک شهرداری تهران از امکان تشکیل تیم‌های دوچرخه‌سواری شهری مدارس در 3 منطقه پایتخت خبر داد و گفت: دانش‌آموزان دوره متوسطه می‌توانند از کارت دوچرخه اشتراکی رایگان بهره‌مند شوند. یعقوب آزاده‌دل درباره ارائه کارت دوچرخه اشتراکی رایگان به دانش‌آموزان گفت: طی توافق شهرداری تهران و سازمان تربیت‌بدنی آموزش‌و‌پرورش پایتخت، با شرایطی به دانش‌آموزان کارت دوچرخه اشتراکی رایگان ارائه می‌شود.