printlogo


کد خبر: 139756تاریخ: 1394/3/20 00:00
سلام وطن

 باید فرهنگ درست مصرف کردن آب و سایر نعمت‌های خدادادی به مردم بیشتر آموزش داده شود تا صرفه‌جویی بیشتری شود و در نتیجه نیازی به رفع تحریم‌ها نباشد تا آب خوردن هم ملت داشته باشند نه اینکه همه چیز را به تحریم ربط دهند. فردا می‌خواهند بگویند نفس کشیدن ملت هم در صورت رفع تحریم‌ها ممکن می‌شود. کدام کشوری که تحریمش از سوی آمریکای جانی لغو شد، اوضاعش بهتر شد؟
صفی‌پور
 دقت کرده‌اید هر چه از دوران ریاست جمهوری جناب آقای روحانی می‌گذرد، سوءمدیریت 80 درصدی در اوضاع کمتر می‌شود و تاثیر 20 درصدی تحریم همین طور دارد افزایش پیدا می‌کند؟! دیگر الان به آب خوردن هم نقش تحریم رسیده است! چرا اینگونه است که کاندیداها هنگام تلاش برای جذب آرای مردم شعارهایی می‌دهند که در عرصه که قرار می‌گیرند نمی‌توانند آن را عملی کنند و مجبور به بافتن آسمان و ریسمان به هم می‌شوند؟ البته آقای روحانی هنگام طرح این مساله که 80 درصد وضع اقتصادی موجود (سال 92) به خاطر بی‌تدبیری و سوءمدیریت است، درست می‌گفتند. الان ولی درست نمی‌گویند که همه چیز را به تحریم گره می‌زنند. البته این کارها هیچ فایده‌ای ندارد و ملت این بهانه‌ها را نمی‌پذیرد.
معصومی
 آقایان مسؤول اجرایی شعار دادن و مرتبط کردن همه چیز به آمریکا و تحریم‌های آن بس است! بیایید به توانایی‌های داخل تکیه کنید. تا کجا می‌خواهید فرافکنی را ادامه دهید؟
مختارزاد


Page Generated in 0/0045 sec