printlogo


کد خبر: 216665تاریخ: 1398/11/30 00:00
کارکردهای یک مجلس قوی

دکتر  عباس سلیمی‌‌نمین: شاخص‌های انتخاب در انتخابات‌های مختلف برخی ثابت و برخی متغیر است. شاخص‌های ثابت در هر شرایط و دوره‌ای در کشور ثابت است و از جمله آنها می‌توان به «شجاعت، تعهد، صداقت، ایمان، سلامت روح و روان، سلامت مالی، سوابق علمی مناسب، تجربه عملی و کارنامه مناسب، مرزبندی با دشمن، تذهیب نفس و پایبندی به حقوق دیگران و پایبندی به قانون» اشاره کرد که در تمام دوره‌ها بدون شک ثابت است و مردم نیز نسبت به آن آگاهی دارند و بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا اگر کسانی قصد ورود به خانه ملت و نمایندگی مردم را داشته باشند، باید از این شاخص‌های ثابت برخوردار باشند. کسانی که می‌خواهند خود را در زمان انتخابات عرضه کنند باید نسبت به این شاخص‌ها کارنامه مناسبی داشته باشند.
در کنار این شاخص‌های کلی، همواره شرایط زمانی برخی ضرورت‌هایی را پیش روی جامعه و مردم که باید نمایندگان مجلس را انتخاب کنند، قرار می‌دهد. این شرایط عاملی است که شاخص‌های متغیر یک جامعه را برای انتخاب به وجود می‌آورد.
امروز در واقع در کشور، منطقه و فضای بین‌الملل با مسائلی مواجه هستیم که باید با در نظر گرفتن این شرایط انتخاب کنیم، یعنی در انتخاب نمایندگان خود برای راهیابی به مجلس شرایط فعلی کشور در عرصه‌های مختلف را باید لحاظ کنیم.
ممکن است شرایطی که امروز در کشور به عنوان مسائل دارای اهمیت و تاثیرگذار بر انتخاب مردم به وجود آمده، در آینده وجود نداشته باشد و مسائل دیگری جایگزین آنها باشد و موجب شود ضرورت‌های دیگری در جامعه احساس شده و در راس قرار گیرد، بنابراین در هر شرایط و دوره‌ای باید متناسب با آن دوره، شاخص‌های متغیر جامعه را برای «انتخاب دقیق و مناسب» در نظر گرفت.
شاخص‌های متغیر همواره به وضعیتی برمی‌گردد که مردم و کشور در آن قرار گرفته‌اند. امروز در کشور ما برخی مطالبات از سوی جامعه مطرح می‌شود که به تحریم‌های گسترده بین‌المللی مربوط می‌شود؛ مطالباتی در حوزه معیشت، اقتصاد، داروهای تحریمی و اموری که در مسیر اعمال تحریم‌ها عامل فشار شدید اقتصادی بر زندگی فردی و اجتماعی مردم شده است. مردم در این دوره انتظار دارند مدیران متناسب با شرایط کنونی بر تلاش و پشتکار خود بیفزایند تا کشور به سمت حل مشکلات موجود حرکت کند.
اگر این مسأله از طریق انتقاد یا نصیحت ممکن نباشد مردم با انتخاب قوی‌تر و لحاظ کردن برخی ملاحظات به سمت تحقق مطالبات خود حرکت می‌کنند تا با انتخاب افراد مناسب‌تر که اتکا به تلاش بیشتر و کار افزون‌تر را در دستور کار خود قرار ‌می‌دهند، به مطالبات خود جامه عمل بپوشانند. این مهم در واقع از طریق یک مجلس قوی امکانپذیر است؛ مجلسی که رویکرد آن عمدتا حل مشکلات مردم و فهم و درک درست از شرایط اجتماعی و زندگی فردی مردمی باشد که به تک‌تک نمایندگان رای داده‌اند.
باید افرادی را به مجلس گسیل کنیم که تغییراتی را در کارکرد مدیران جامعه ایجاد کنند. شاید این نیاز در آینده تغییر کرده و در هر دوره‌ای نیاز جامعه به گونه متفاوتی باشد. برای مثال شاید در دوره‌ای نیاز به قانون‌گذاری در کشور وجود داشته باشد و در دوره‌ای اصلاح ساختار‌های قانونی؛ همانطور که در مجلس اول با توجه به روی کار آمدن نظامی اسلامی و نوپا نیاز جامعه قانون‌گذاری و استخراج قوانین براساس اصول حاکم بر یک نظام اسلامی بود. در دوره‌ای باید مجلس به لحاظ قانون‌گذاری تقویت ‌شود؛ امروز اما به نظر می‌رسد بیش از هر چیز جامعه طالب آن است که مجلس به لحاظ کارآمدی و کیفیت عملکرد نمایندگان و به دنبال آن بهبود عملکرد مدیران اجرایی تقویت شود.
امروز مردم از نمایندگان مجلس می‌خواهند به گونه‌ای عمل کنند که راهی برای دور زدن تحریم‌ها یا بی‌اثر کردن آنها را پیش بگیرند. باید روز دوم اسفند مردم پای صندوق‌های رای حاضر شده و جریانی را راهی مجلس کنند که بتواند خود الگو و شاخص در زمینه کارآمدی باشد. اگر چنین شود، مطالبات بحق جامعه پاسخ درخور خواهد گرفت.

Page Generated in 0/0051 sec