printlogo


کد خبر: 229149تاریخ: 1399/10/20 00:00
خاستگاه اعتراضات آمریکا

دکتر غلامحسین یوسفی*: حمله معترضان به ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن دی‌سی از سوی رسانه‌های آمریکایی به عنوان حمله حامیان ترامپ به کنگره مطرح شد اما واقعیت امر این است که حمایت از ترامپ یا اعتراض به نتایج انتخابات بهانه ظاهری معترضان است. به عبارت دیگر جریان اعتراضی که در روند انتخابات و پس از آن شکل گرفته شاید همسو با ترامپ باشد اما دست‌پرورده یا صرفا حاصل کار ترامپ نیست. این اعتراضات ماحصل ساختار ظالمانه چند قرن حکومت تبعیض‌آمیز است که منجر به شکاف و دوقطبی شدیدی در این کشور شده است. این شکاف در دوره ترامپ فرصت ظهور بیشتری یافت و دلیل آن هم استراتژی ترامپ برای بهره‌برداری از این دوقطبی بود. از این رو حتما در جناح دموکرات نیز معترضان جدی وجود دارند و البته گروه‌های مسلح نزدیک به آنها نیز وجود دارند. اما آنچه پس از این تحولات شاهد خواهیم بود این است که جریان‌های اعتراضی به تناوب عرض اندام خواهند کرد. موضوع این اعتراضات هم گسترده خواهد بود و تجربه تابستان و زمستان داغ آمریکایی‌ها سبب خواهد شد اعتراضات آتی خشونت‌بارتر از قبل باشد. البته که تاریخ مصرف ترامپ نیز به پایان رسیده و تصور اینکه رئیس‌جمهوری آمریکا در قامت یک لیدر در جریان راست وارد اعتراضات شود چندان قابل تصور نیست. علاوه بر این، پرونده سیاسی ترامپ را نیز باید بسته شده دانست. از سوی دیگر سانسور گسترده رسانه‌ای در قبال این تظاهرات چه در جناح دموکرات و چه در جناح جمهوری‌خواه اعتماد عمومی به رسانه‌ها را نیز از بین برده است. فلذا از این پس جریان‌های اعتراضی چپ و راست بدون در نظر گرفتن خواست شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌های همسو با آنها صرفا به دنبال احقاق مطالبات خود از مسیر اعتراضات خواهند بود.
* استاد دانشگاه

Page Generated in 0/0073 sec