printlogo


کد خبر: 229410تاریخ: 1399/10/25 00:00
زایمان شاخص

گر چه قرمز می‌شود هر روز رنگ پورتفوی
می‌زنم بر سینه خود باز سنگ پورتفوی
 
می‌رود بالا و پایین دائما این روزها
کی توقف می‌کند الاکلنگ پورتفوی؟
 
گر چه دولت دائما طبل حمایت می‌زند
در حقیقت آمده اما به جنگ پورتفوی
 
مردمان تازه‌کار و ساده‌رو افتاده‌اند
با سر و کله همه در دام بنگ پورتفوی
 
از شرابش مست بودند و خرامان چند روز
می‌چشند این روزها تنها شرنگ پورتفوی
 
بورس دریایی عمیق است و چه خواهد کرد پس
با شناگرهای ناشی این نهنگ پورتفوی؟
 
اولش از پول بادآورده شادی داشتند
حال می‌گویند با هم: اُف به ننگ پورتفوی
 
یک طرف افت فشار و یک طرف کمبود قند
تقویت کِی می‌شود رگ با سرنگ پورتفوی؟
 
فاندامِنتالش زمین خورده‌ست و تکنیکال پَر!
وه! تماشایی شده شهرِ فرنگ پورتفوی
 
آه! می‌دانم که بعد از رفتن سرمایه‌ام
در نهایت می‌شوم بچه زرنگِ پورتفوی
 
زایمان شاخص است و کر شده گوش همه
می‌رود تا آسمان‌ها ونگ ونگ پورتفوی
 
خوب می‌تازد به هر جا شادمان آهوی بورس
مانده در آه و غم و حسرت پلنگ پورتفوی
 
صبر خواهد کرد در این شاخص و اصلاح آن
تا که آهو خود بیاید زیر چنگ پورتفوی

Page Generated in 0/0057 sec