printlogo


کد خبر: 237149تاریخ: 1400/6/4 00:00
وقتی فرارت هم مثل آدم نیست
فرارم فرارای قدیم...

بر همگان مبرهن است که منظور روحانی از «ما» هرچه که باشد، قطعاً دولت خودش نیست، لذا حرف‌های روحانی را می‌شکافیم تا ببینیم «مای» روحانی کیست که می‌توانست کاری کند و نکرد؟
در دولت روحانی سه‌ دوره مختلف مجلس روی کار بود. دوره اول با کش‌دادن رأی اعتماد وزرا، کشور را معطل کرد؛ به‌گونه‌ای که آن صد روز معروفی که روحانی قولش را داده بود، کلا رفت برای رأی اعتماد وزرا و بدین‌شکل پیشرفت مملکت چندین سال عقب افتاد. 
در دوره بعد، مجلس برای تصویب برجام چیزی حدود 20 دقیقه زمان گذاشت که برای چنین توافق مهم و درخشانی، زمان خیلی زیادی بود. چه‌بسا اگر برجام را در 30 ثانیه تصویب می‌کردند، به آمریکای مستکبر و جهان‌خوار برنمی‌خورد و دیگر بهانه‌ای برای دشمنی نداشت.
در دوره جدید مجلس هم که دیگر نگوییم. هر سوراخی را که دولت از آن قصد مذاکره با آمریکا و تسلیم قدرت‌های بزرگ را داشت، بستند و باز هم نگذاشتند دولت کار کند. والا با این طرح صیانت‌شون...
به دلیل محدودیت کلمات از کارشکنی‌های سپاه و بسیج و قوه قضائیه و... می‌گذریم.

Page Generated in 0/0055 sec