printlogo


کد خبر: 259104تاریخ: 1401/10/29 00:00
عزای انگلیس

برای مرگ یک جاسوس مشهور
که ام‌آی‌سیکس را بوده است مامور 
که چون مرده جبینش بود ممهور
و شد اعدام و  با سر رفت در گور 
 
گرفته مجلس ترحیم و تدفین
راجای انگلیس این Fox منفور
 
برای اکبری مزدور نادان 
که داده اطلاعاتی فراوان 
به دست دشمنان خاک ایران
عزادار است و گشته بس پریشان
 
سرور و بزم‌شان ایضاً به هم خورد 
پس از اعدام آن جاسوس مزدور 
 
فرا‌خوانده سفیرش را به لندن
برای خر‌سواری قبل مردن
یکی الان و آن یک گفته بعداً
یکی از فاضلاب آن یک ز معدن
 
خلاصه باز هم رو گشته دستش
که این سان در تکاپو گشته ناجور 
 
پس از له گشتن این ظرف رانی
به زیر پای شیران ناگهانی 
و بعد از رفتنش بر دار فانی
کک افتاده به تنبان فلانی 
 
که فکر روزهای بعد از این است
لذا هی می‌زند کنج دلش شور 
 

Page Generated in 0/0129 sec