printlogo


کد خبر: 261254تاریخ: 1402/1/14 00:00
پرداخت بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی در سال ۱۴۰۱
رکورد بودجه عمرانی شکسته شد
آمارهای خزانه‌داری کل کشور نشان داد؛ تحقق ١١٠ درصدی درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۱ در کنار رشد ٧١ درصدی پرداخت‌های عمرانی

آمارهای خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی با رشد ۵۶ درصدی به میزان ۱۰۳ درصد محقق شده و پرداخت‌های عمرانی با افزایش ۷۱ درصدی به میزان ۹۳  درصد تحقق یافته است.
بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، میزان درآمدهای دولت در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۵۴۷ هزار و ٢٠٩ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش «وطن امروز»، سقف بودجه عمومی کل کشور برای سال ۱۴۰۱ معادل ۱۴۰۹ هزار میلیارد و ۱۳۱ میلیارد تومان بود که به این ترتیب ۱۱۰ درصد از کل درآمدهای مصوب بودجه سال ۱۴۰۱ محقق شده است. واریزی به خزانه‌داری کل کشور در سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۰ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.
بزرگ‌ترین منبع درآمدی دولت در سال ۱۴۰۱ مالیات بوده است. میزان درآمدهای مالیاتی به ۴۷۰ هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده تحقق ۱۰۳ درصدی رقم مصوب بودجه و رشد ۵۶ درصدی این پایه درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ است. طبق این ارقام، 30.3 درصد کل درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۱ از محل مالیات تامین شده است. همچنین درآمدهای گمرکی با ۱۴۱ درصد رشد نسبت به سال 1400، ۵۹ هزار و ۶۰۲ میلیارد تومان شد.
درآمدهای دولت از محل سود سهام شرکت‌های دولتی و ۲ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی به ۶۰ هزار و ۹۷ میلیارد تومان افزایش یافت که بیانگر تحقق ۱۷۷ درصدی درآمد مصوب بودجه از این ناحیه است. درآمد دولت از این محل ۴۲ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ بوده است.
همچنین درآمدهای واریزی به خزانه‌داری کل کشور از محل صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز و میعانات گازی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۴ درصد افزایش داشته است. در بخش هزینه‌ها، طبق آمار خزانه‌داری کل کشور، ۸۳۷ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت شده است. این رقم ۵ درصد بیشتر از رقم مصوب بودجه و ۳۶ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ است. سایر پرداخت‌های هزینه‌ای هم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان درج شده که نسبت به سال قبل از آن ۴۴ درصد رشد داشته و نسبت به رقم مصوب بودجه ۲۷ درصد بیشتر بوده است.
در حوزه اعتبارات عمرانی، رقم مصوب قانون بودجه ۲۶۰ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان بود. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. این رقم ۷۱ درصد بیش از پرداخت‌های خزانه‌داری در سال ۱۴۰۰ است. به این ترتیب ۹۳ درصد بودجه مصوب عمرانی در سال ۱۴۰۱ محقق شده است.
* دولت سیزدهم رکورددار رشد تخصیص بودجه عمرانی در ۲ دهه اخیر
مدتی است برخی مقامات دولت گذشته فرصت را مغتنم شمرده‌اند تا به بهانه انتقاد از دولت سیزدهم بابت حل نکردن بحران‌های هشت سال مدیریت آنان در یک سال و نیم اخیر، خود و مدیریت خود را در افکار عمومی تطهیر کنند.
بر اساس این گزارش، یکی از مباحث مطرح‌شده، درباره بودجه و مدیریت دولت در تخصیص اعتبار پروژه‌های عمرانی است. انتقاد مدیران دولت گذشته از دولت درباره بودجه عمرانی در حالی است که دولت سیزدهم آمارهای بی‌نظیری در بخش عمرانی بودجه به نام خود ثبت کرده که رشد ۷۶ درصد تخصیص بودجه عمرانی یکی از آنهاست.
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ با مدیریت صحیح منابع و مصارف، بالاترین رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی در ۲ دهه اخیر را ثبت کرد. پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که ۷۶ درصد بیشتر از رقم سال ۱۳۹۹ بود. افزایش ۷۶ درصدی پرداخت‌های عمرانی طی یک سال، در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
این در حالی است که در دولت قبل، طی ۲ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۴، رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی منفی شده بود. متوسط سالانه پرداخت‌های عمرانی دولت گذشته 41.4 هزار میلیارد تومان و مجموع ۸ سال آن دولت، ۳۳۱ هزار میلیارد تومان بود.
عمده تخصیص بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ پس از روی کار آمدن دولت رئیسی انجام شد. سال ۱۴۰۰ بیش از مجموع دو سال آخر دولت قبل، بودجه عمرانی پرداخت شد. بسیاری از پروژه‌هایی که مدت‌ها روی زمین مانده بود با برنامه‌ریزی دولت سیزدهم در مدار تولید و بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.
دولت سیزدهم تلاش کرد با اولویت دادن به پروژه‌های کلیدی و با پیشرفت بالا در تخصیص بودجه، بیشترین بهره را از پرداخت‌های عمرانی نصیب کشور کند. دولت همچنین در تدوین لوایح بودجه تلاش کرد رشد بودجه عمرانی همواره فراتر از بودجه جاری باشد تا به این ترتیب، سهم بودجه عمرانی از کل مصارف بیشتر شود.

Page Generated in 0/0052 sec