printlogo


کد خبر: 41895تاریخ: 1389/2/30 00:00
با تصويب دولت
163 شرکت و سازمان دولتی از تهران می‌روند
دولت فهرست 163 شرکت و سازمان‌ دولتی را که باید از تهران منتقل شوند، اعلام کرد.معاون اول رئیس‌جمهور 2مصوبه مهم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران را ابلاغ کرد که براساس این تصمیمات، اولویت و نام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که باید از تهران خارج شوند...

گروه اقتصادی:

دولت فهرست 163 شرکت و سازمان‌ دولتی را که باید از تهران منتقل شوند، اعلام کرد.معاون اول رئیس‌جمهور 2مصوبه مهم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران را ابلاغ کرد که براساس این تصمیمات، اولویت و نام شرکت‌های و مؤسسات دولتی که باید از تهران خارج شوند و نیز چگونگی برخوردار شدن بازنشستگان از امتیازات خاص در صورتی که از تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند، اعلام شده است. در راستای برنامه تمرکززدایی دولت از شهر تهران و بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که در جلسات 5 و 16 اردیبهشت این کارگروه و پس از بحث و بررسی اعضا و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده، دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌ها موظف شدند براساس اولویت تعیین شده از تهران منتقل شوند و محل انتقال با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه و استاندار تعیین خواهد شد.طبق اولویت تعیین شده، به ترتیب شرکت‌های دولتی مستقر در تهران، موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهاد‌های عمومی و سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها موظف به انتقال از تهران هستند. کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران تاکید کرده که همه سازمان‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال از تهران هستند و موارد استثنا فقط با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب این کارگروه تعیین خواهد شد. بر اساس دیگر تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و در راستای انتقال شرکت‌های دولتی از تهران، هیات مدیره همه شرکت‌های دولتی مستقر در تهران موظف شدند ظرف یک‌ماه نسبت به انتقال دفاتر مرکزی به شهرستان‌های ذی ربط اقدام کنند. همچنین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف شد امتیازات مقرر در تصمیم آیین جدید اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران را به نیرو‌های داوطلب بازنشسته نیز تسری دهد. بدین ترتیب، بازنشستگان مقیم تهران نیز که متقاضی انتقال از تهران به دیگر شهرها باشند، طبق شرایط آیین‌نامه فوق، از تسهیلات آن برخوردار خواهند شد. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی هم مکلف شدند امکانات لازم برای پرداخت تسهیلات و تامین مسکن را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کنند. بر اساس این مصوبه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به کاهش ساختار و تعداد سازمان‌های مستقل وابسته به وزارتخانه‌ها اقدام لازم و قانونی به عمل خواهد آورد. همچنین بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، 3وزارتخانه مکلف به کاهش جمعیت دانشگاهی تهران و انتقال آن به دیگر شهرها شدند.

 


Page Generated in 0/0051 sec