#آیا_می_دانید
آیا می‌دانید گورهای دسته‌جمعی باعث نزدیک شدن دل‌ میت‌ها و تقلب در سوالات شب اول قبر می‌شود؟
 
آیا می‌دانید کندن زمین در ایالت نبراسکا جرم است؟!
 
آیا می‌دانید بعد از ۵ متر کندن زمین در نبراسکا  اگر دستگیر نشده باشید، به نفت طبیعی انسانی می‌رسید؟
 
آیا می‌دانید زمین‌های مسکونی در ایالت نبراسکا، سه متر ۱۰ دلار است؟!
 
آیا می‌دانید در ایالت نبراسکا حقوق دریافتی هر دانش‌آموزی که جرأت کند و به مدرسه بومی‌شان برود، سه برابر یک مهندس ایرانی است!؟