امروز کمی کار کلاسی داریم
امروز کمی کار کلاسی داریم
باید که کلنگ و بیل را برداریم
در پشت حیاط صد عدد بومی را
با نظم کنار یکدگر می‌کاریم
حسن اویسی
 
آری همانگونه که گل گلبرگ دارد
یا کرگدن در ابتدایش کرگ دارد
هر جا محل کسب علم بومیان است
یک واحد درسی به نام مرگ دارد
محمد علی کمالی مقدم 
 
به‌به! ببین! یک حرکت باحال کردم
لطف بزرگی من به این اطفال کردم
تا در امان باشند از آسیب و تغییر
فرهنگ و دین و جسم شان را چال کردم
فهیمه انوری
 
یک دوره‌ درس زندگانی دادیم
آموزش در حد جهانی دادیم
هر کس که قبول شد در آن دوره به وی
یک دیپلم مرگ ناگهانی دادیم
مهدی امام‌‎رضایی