جنگل‌خواری در گیلان
لولو خورخوره
صبحانه مثل مغز و زبان می‌خورم تو را
بعد از غذا به حد توان می‌خورم تو را
قبل از تو کوه خوردم و «چیزیم هم نشد»
گفتم که مثل آب روان می‌خورم تو را
دیدی چگونه شد کرونا قاتل ریه؟!
من هم درست مثل همان می‌خورم تو را
با پول و بند پ... نشود ...ارّه و تبر
فرقی نمی‌کند که چه سان می‌خورم تو را
آواز ارّه زنگ دو خط گوشی من است
دیگر چه حاجتی به بیان...می‌خورم تو را
لولو که نه، غول که نه، بنده آدمم
دیدی چقدر با هیجان می‌خورم تو را
جنگل بمیر و راحت‌مان کن ز اکسیژن
من هم نظیر مرده‌خوران می‌خورم تو را