توضیح وزیر خارجه اردن درباره ناتوی عربی
«ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن مدعی شد در ناتویی که امان خواهان تشکیل آن است، اسرائیل عضو نخواهد بود. صفدی بامداد دیروز چهارشنبه در گفت‌وگویی با شبکه قطری الجزیره گفت: «ما به دنبال روابط خود با ایران هستیم ولی برای پرداختن به همه دلایل تنش‌ها، باید گفت‌وگو کرد».