میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان رسید
مسکن یاغی!
نرخ اجاره‌بها نسبت به سال گذشته 51 درصد افزایش یافته است
مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران، خرداد ۱۴۰۱ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان بود که حاکی از افزایش 8.4 درصدی نسبت به ماه قبل است.
به گزارش «وطن‌امروز»، گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در خرداد سال جاری حاکی از آن است که تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به 13 هزار و 874 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش قابل توجه 32.3 و 171.9 درصدی را نشان می‌دهد.
در همین ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 39 میلیون و 414 هزار تومان بود که حاکی از افزایش 8.4 درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 32.8 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه خرداد 1400 (معادل 56.6 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد 1401 است.
در میان مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 81 میلیون و 100 هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با 19 میلیون و 590 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتیب 22.3 و 55.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خرداد 1401 حاکی از آن است که از مجموع 13 هزار و 874 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 30.1  درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود سهم مذکور در مقایسه با خرداد سال قبل 5.7 درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های «11 تا 15» و «بیش از 20» سال ساخت افزوده شده است.
همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت‌ 1401 حاکی از آن است که از میان مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14.4 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 و 10 به ترتیب با سهم 9.6 و 9 درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در خرداد 1401 نشان می‌دهد به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، سهمی معادل 53.7 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین 57.3 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه معامله شده و 53.8 درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از 3 میلیارد تومان اختصاص داشته است.
از سوی دیگر بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در خرداد 1401 نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل 46.5 و 51.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در خردادماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل 2.7 و 3 درصد است.