روابط دوستانه با همسایگان، ظرفیت‌های فراموش‌شده اقتصاد ملی را فعال می‌کند
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «نشست خزر نقطه عطف مهمی در تقویت روابط کشورهای همسایه به‌ منظور مدیریت مشترک خزر است. دیدارهای حاشیه‌ای نشست هم تکمیل‌کننده دیپلماسی پویای اقتصادی و سیاسی است. روابط گسترده و دوستانه با همسایگان، ظرفیت‌های فراموش‌شده را در اقتصاد ملی فعال می‌کند».