پیمان جبلی در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کرد
بخش خصوصی؛ مکمل مدیریت فرهنگی جامعه
رئیس صداوسیما به همراه سعید مقیسه، رئیس ساترا، برای بررسی عملکرد ساترا در حوزه تنظیم‌گری، میهمان کمیسیون فرهنگی مجلس شدند. به گزارش «وطن‌امروز»، پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۱ مردادماه به همراه سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، به منظور بررسی عملکرد و وظایف این سازمان در حوزه تنظیم‌گری و نظارت بر پخش و انتشار محتوای فراگیر صوت و تصویر در بستر فضای مجازی، میهمان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بودند. جبلی در حاشیه این نشست و در جمع خبرنگاران، مجلس و بویژه کمیسیون فرهنگی را خانه دوم صداوسیما دانست و گفت: خود را موظف می‌دانیم که هر چند وقت یکبار برای ارائه گزارش و دریافت ملاحظات و توضیحات نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی به مجلس بیاییم. رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به بررسی عملکرد و وظایف سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در این جلسه، تصریح کرد: ما می‌توانیم تولید محتوای نمایشی در بسترهای فضای مجازی را یک ظرفیت بالقوه فرهنگی و رو به‌ جلو برای جامعه تلقی کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: وظیفه قانونی صداوسیما و ساترا این است که این ظرفیت بالقوه را با حمایت از پلتفرم‌ها و نظارت بر فعالیت و تولید محتوای نمایش خانگی بالفعل کنیم. تلاش می‌کنیم تا حمایت‌مان از تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی در بخش خصوصی را تقویت و همچنین فعالیت‌ها در بخش خصوصی را به یک مکمل مدیریت فرهنگی جامعه تبدیل کنیم. 
جبلی همچنین تاکید کرد: افزایش هر چه بیشتر ضریب نفوذ پلتفرم‌های تولید‌کننده محتوای فاخر فرهنگی، به معنی این است که ضریب نفوذ رسانه ملی در جامعه گسترش یافته است. سازمان صداوسیما خود را پشتیبان و حامی پلتفرم‌ها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌داند.