آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان به اصلاح نیاز دارد
سرپرست وزارت آموزش‌و‌پرورش گفت: آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان به اصلاح نیاز دارد. رضامراد صحرایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در بعضی قسمت‌ها آیین‌نامه رتبه‌بندی نیاز به اصلاح دارد، مثلاً آن معلمی که می‌رود در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته و آینده فرزندان این کشور را می‌سازد، کارش قابل قیاس با هیچ‌کس دیگری نیست. او را نباید با مقاله و فرآورده‌های علمی از این قبیل سنجید.