زنان روستایی دارای ۳ فرزند، بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می‌گیرند و برای فرزند جدید ۲ سال به سوابق آنها افزوده می‌شود
مادران در سایه چتر بیمه رایگان
گروه اجتماعی: دولت به منظور حمایت از زنان خانه‌دار روستایی، مادرانی را که دارای 3 فرزند هستند، تحت پوشش بیمه اجتماعی رایگان قرار می‌دهد؛ طرحی که قرار است بزودی عملیاتی شود. این طرح در راستای توجه به زنان روستایی خانه‌دار به عنوان قشر مولد جامعه و البته ترویج و تشویق فرزندآوری در مناطق روستایی است. بر اساس این طرح، مادران دارای 3 فرزند چنانچه صاحب فرزند جدید شوند، به ازای هر فرزند 2 سال به سابقه بیمه رایگان آنها افزوده می‌شود.
معاون ستاد ملی جمعیت در سالروز تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از حمایت دولتی از مادرانی که ۳ فرزند یا بیشتر دارند خبر داد. انسیه کتابچی گفت: در ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانونگذار باید حمایت ویژه‌ای از روستاییان و جامعه عشایری به دلیل اهمیت ماندگاری خانواده‌های روستایی و عشایر در محل سکونت خودشان و به جهت اهمیت فرزندآوری این جامعه برای ادامه نسل داشته باشد. وی افزود: لذا قانونگذار تصمیم گرفت اولویت خودش را در مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون برنامه ۵ ساله پنجم بر بیمه اجتماعی مادران خانوار قرار بدهد. کتابچی بیان داشت: گام اول این برنامه با زنان روستایی و عشایری که فرزند سوم به بعد دارند شروع خواهد شد؛ مادری که ۳ فرزند یا بیشتر دارد می‌تواند بدون پرداخت بیمه و با حمایت دولتی بیمه اجتماعی شود. وی افزود: بعد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند ۲ سال به سوابق بیمه اجتماعی اضافه می‌شود. کتابچی گفت: آیین‌نامه اجرایی این طرح به تصویب هیات دولت رسیده و شیوه اجرا و ضوابط این ماده مشخص شده است. وی افزود: گام‌های نهایی اجرای این ماده در هماهنگی بین سازمان ثبت احوال و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در حال انجام است تا آمار دقیق آن احصا و فرآیند ثبت‌نام برای این مادران شروع شود. وی درباره زمان اجرای این طرح گفت: طی یک یا 2 هفته آینده ان‌شاءالله این اقدام اجرا خواهد شد.
* تأمین اعتبار پوشش بیمه‌ای زنان خانه‌دار روستایی دارای 3 فرزند و بیشتر
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه از زمان استقرار دولت سیزدهم ۵۴۲ هزار و ۱۳۱ بیمه شده جدید جذب کرده‌ایم، گفت: باید به 2 مولفه پایداری جمعیتی و مالی برای پایداری صندوق توجه کنیم. بیت‌الله برقراری در نشستی خبری افزود: اساس فعالیت صندوق، گسترش چتر بیمه‌ای بر سر همه اقشار جامعه است که در اینجا یک جامعه هدف ۳۰ میلیون نفری روستاییان و عشایر را در برمی‌گیرد که حدود ۹ میلیون نفر می‌توانند به عنوان مخاطب مستقیم به عضویت صندوق ما دربیایند. 
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه عضویت در این صندوق اختیاری است و به همین خاطر باید به نقش ویژه اطلاع‌رسانی، آگاهی‌دهی و اقناع مردم برای پیوستن به صندوق توجه کرد، گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در توسعه کشور از طریق مبارزه با فقر و کاهش فقر مطلق، ارتقای اقتصاد روستایی، حفظ عزت و کرامت، جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرها، تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و تحقق و حفظ امنیت غذایی توسط کشاورزان نقش دارد. برقراری ادامه داد: اگر چتر بیمه‌ای گسترده شود، قطعا در تحقق عدالت اجتماعی اثرگذار خواهد بود. رویکرد ما در این صندوق بر تحول‌آفرینی و برنامه‌محوری استوار است و یک برنامه راهبردی عملیاتی را در صندوق برای نخستین ‌بار تدوین کردیم. وی ادامه داد: ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت اجرایی شد و ۲۲ هزار فقره وام به مستمری‌بگیران را با اعتبار ۹۶ میلیارد تومانی در دست پرداخت داریم. بیمه تکمیلی برای مستمری‌بگیران در 3 استان اجرا شده و در حال تسری به دیگر استان‌هاست. برقراری درباره اجرای ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: در این ماده آمده زنان غیرشاغل خانه‌دار روستایی و عشایری که 3 فرزند و بیشتر دارند می‌توانند رایگان عضو صندوق شوند و از تولد فرزند سوم به بعد حین بیمه‌پردازی، 2 سال به سنوات بیمه‌پردازی‌شان افزوده شود که به تصویب هیات دولت رسید و ابلاغ شد. نامه‌نگاری‌هایی برای تامین اعتبار پوشش بیمه‌ای این گروه انجام شده و به تناسب تخصیص بودجه، افراد مشمول را بیمه می‌کنیم.